ขอความร่วมมือนักศึกษาประเมินการเรียนการสอน 1/2556

Posted Posted in การศึกษา, การเรียน, ข่าวสารประชาสัมพันธ์, ปีการศึกษา 2556

ขอความร่วมมือนักศึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าประเมินการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา 1/2556 ได้ที่เว็บไซต์ http://eassess.rmutp.ac.th […]