กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ […]

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา(ภาพรวม) ประจำปีการศึกษา 2558

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา(ภาพรวม) ประจำปีการศึกษา 2558 […]