บรรยากาศ การสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (สอบข้อเขียน) ประจำปีการศึกษา 2558

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

       รวมภาพบรรยากาศการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (สอบข้อเขียน) […]

กิจกรรม 5ส. และ ปลูกต้นไม้ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

Posted Posted in กิจกรรม, ข่าวสารประชาสัมพันธ์, มทร.พระนคร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบได้จัดกิจกรรม 5ส.ของสำนักงานในแต่ละฝ่าย และการปลูกต้นไม้รอบๆ ทางเดินภายในคณะ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการปรับบรรยากาศภายในคณะให้เป็นตามนโยบาย NEW […]

บรรยากาศสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ (สอบตรง) ปีการศึกษา 2555

Posted Posted in การศึกษา, การเรียน, นักศึกษา, ปีการศึกษา 2555, ฝ่ายวิชาการและวิจัย, มทร.พระนคร

บรรยากาศวันสอบสัมภาษณ์นักศึกษาที่สอบผ่านข้อเขียนของ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร โดยทาง มทร.พระนคร […]