พิธีทำบุญคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และกิจกรรมถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 90 พรรษาฯ

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร จัดพิธีทำบุญคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และกิจกรรมถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 90 […]

พิธีทำบุญคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ประจำปี 2562

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดกิจกรรม “พิธีทำบุญคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ประจำปี 2562” […]

พิธีทำบุญคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ประจำปี 2560

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดกิจกรรม “พิธีทำบุญคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ประจำปี 2560” […]

พิธีทำบุญคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ประจำปี 2556

Posted Posted in กิจกรรม, ข่าวสารประชาสัมพันธ์, ปีการศึกษา 2556, มทร.พระนคร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้ทำการจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระพิธีทำบุญคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ประจำปี 2556 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ […]