พิธีถวายเทียนพรรษา วัดราชาธิวาสวรวิหาร ประจำปี 2561

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม โดยการจัดพิธีถวายเทียนพรรษา ณ วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร […]