กำหนดการตรวจโรคและเอ็กซ์เรย์นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557

Posted Posted in การศึกษา, การเรียน, นักศึกษา, ปีการศึกษา 2557, มทร.พระนคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแจ้งกำหนดการตรวจโรคและเอกซเรย์นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557  ในวันที่ […]

กำหนดการตรวจโรคและเอกซเรย์ การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2556

Posted Posted in การศึกษา, ข่าวสารประชาสัมพันธ์, ปีการศึกษา 2556

กำหนดการตรวจโรคและเอกซเรย์นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 จะดำเนินการในวันที่ 22 […]