สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ ศึกษาดูงาน บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

#ศึกษาดูงาน บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด […]

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่นักเรียนพรหมบุรี

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่นักเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก ซึ่งจัดโดย #มูลนิธิพลังน้ำใจไทย และ […]

การประชุมคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจวิชาและหลักสูตร SAR ประจำปีการศึกษา 2565

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายในตนเองระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 […]

การบูรณาการข้ามศาสตร์การเรียนการสอนร่วมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบกับคณะบริหารธุรกิจ

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

#การบูรณาการข้ามศาสตร์การเรียนการสอนร่วมคณะ เป็นการเตรียมงาน / นำเสนอผลงาน / […]

ร่วมออกบูธกิจกรรมโครงการแนะแนวการศึกษาสู่อนาคตที่สดใส โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ สมุทรปราการ

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ภาพบรรยากาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และออกแบบ มทร.พระนคร ร่วมออกบูธกิจกรรมโครงการแนะแนวการศึกษาสู่อนาคตที่สดใส ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 […]

บูรณาการการเรียนการสอนข้ามศาสตร์และกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ภาพบรรยากาศการบูรณาการการเรียนการสอนข้ามศาสตร์และกิจกรรมการแลกเปลี่ยยนรเรียนรู้ของนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ และสาขาวิชาการตลาด ระดับชั้นปีที่ 2 ในรายวิชา […]

ร่วมออกบูธแนะแนวในงาน TPN EXPO 2023 INNOWAY “นวัตวิถี TPN” โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร ร่วมออกบูธแนะแนวในงาน TPN EXPO […]

สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จัดงานโครงการสัมมนาเรื่อง “The Brand” ภารกิจกราฟิก พิชิตแบรนด์

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จัดงานโครงการสัมมนาเรื่อง “The Brand” ภารกิจกราฟิก […]