ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2555 รับตรง(เพิ่มเติม)

Posted Posted in การศึกษา, ฝ่ายวิชาการและวิจัย, มทร.พระนคร, รายชื่อ, สาขาวิชา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555 […]

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2553

Posted Posted in การศึกษา, ปีการศศึกษา 2553, พระราชทานปริญญาบัตร, มทร.พระนคร

เพื่อให้พิธีพระราชทานปริญญาบัตรในส่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร Are recommend so “store” […]