โครงการศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ “เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้างแบบมีส่วนร่วม”

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

       สาขาวิชาสถาปัตยกรรม จัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ […]