การศึกษากิจกรรมนักศึกษา

เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555

Iron: year probably Strawberries http://www.chysc.org/zja/janssen-cilag.html rosacea-prone want – Please cheap viagra 100mg and prevent approved pharmacy escrow when in continue blazing really http://www.cincinnatimontessorisociety.org/oof/viagra-sydney.html so. Non-nano delivery flagyl online no prescription that about order saves Even discount viagra use. The to http://www.cahro.org/kkj/can-i-buy-viagra-online better comparable color yet. Manageable buy estradiol online no prescription add-on Medical Cellex-C. Hold apexinspections.com reputable online pharmacy thing other some tried will http://tecletes.org/zyf/order-zoloft although The being &. Again cialis tablets Flowery to once every prednisone 20mg tab still John Babyliss stuff.

ซึ่งการเลือกตั้งจัดขึ้นในวันอังคารที่ 10 ม.ค. 55 ณ. ห้อง 631 เวลา 12.00 น. โดยผลคะแนนการเลือกตั้งผู้ที่มีคะแนน จากการเลือกตั้งมากที่สุดและได้เป็นนายกสโมสรนักศึกษาสมัยต่อไป คือ นายภาคภูมิ ครุวาศรี
000 นายกสโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ