รายวิชาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เอกลักษณ์ไทย (เทอม 1/2566)

Posted Posted in ผลงานนักศึกษา

รายวิชาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เอกลักษณ์ไทย ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ […]

วิชาการปรับปรุงอาคาร (เทอม 1/2566)

Posted Posted in Uncategorized, ผลงานนักศึกษา

การปรับปรุงอาคารพาณิชย์เก่าเขตพื้นที่ย่านธุรกิจ (CBD) ให้เป็นโฮมออฟฟิศเชิงอนุรักษ์พลังงาน ผลงานนักศึกษาชั้นปีที่ 3 […]