ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2559 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

13662431_1122049077855964_1627156644_o

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี โดยเป็นการจัดขบวนแห่เทียนพรรษาเพื่อนำไปถวาย ณ วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร กิจกรรมจัดขึ้นใน วันที่ 22 กรกฎาคม 2559

ภาพบรรยากาศ