ข่าวสารประชาสัมพันธ์

เข้าพบสภาอุตสาหกรรม เพื่อรับทราบแนวทางและนโยบายในภาคอุตสาหกรรม

นายธานี  สุคนธะชาติ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ พร้อมด้วยทีมบริหารของทางคณะ เข้าพบเพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ คุณสรกิจ มั่นบุปผชาติ ประธานคลัสเตอร์แฟชั่นและไลฟ์สไตล์ ณ สภาอุตสาหกรรมเพื่อประเทศไทย  ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อเป็นการนำนโยบายในภาคอุตสาหกรรม มาปรับในในการเรียนการสอนและการทำวิจัย

ภาพบรรยากาศ