ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ “ทำดี เพื่อพ่อ” ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ โดยคณบดีธานี สุคนธะชาติ ได้มีแนวคิดในการทำความดีเพื่อพ่อ โดยการนำขวดพลาสติกที่เหลือใช้มาประดิษฐ์เป็น “โคมเทียนจากวัสดุรีไซเคิล” เพื่อนำไปแจก ให้กับประชาชนที่เดินทางมายัง สนามหลวงเพื่อสักการะพระบรมศพ โดยได้รับความร่วมมือจาก บุคลากร และนักศึกษาในการจัดทำโคมเทียน จำนวนทั้งสิ้น 500 อัน นอกจากนี้ นักศึกษาของทางคณะ ยังได้ร่วมเป็นจิตอาสาในการจัดเตรียมวัตถุดิบในการประกอบอาหารเพื่อแจกให้กับประชาชนร่วมกับมูลนิธิร่วมกตัญญู และช่วยเก็บขยะรอบบริเวณพื้นที่สนามหลวง

ภาพบรรยากาศ