ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ร่วมพิธีถวายความจงรักภักดีกรมสมเด็จพระเทพฯ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ร่วมพิธีถวายความจงรักภักดีกรมสมเด็จพระเทพฯ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์โชติเวช) ร่วมจัดพิธีถวายความจงรักภักดีและความรู้สึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี ผศ.ดร.ประชา พิจักขณา คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และ ผศ.ดร.ธนภพ โสตรโยม คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องบัวฉลองขวัญ อาคารโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์