ข่าวสารประชาสัมพันธ์

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มทร.พระนคร ให้เกียรติเข้าร่วมรับฟังการสาธิตใช้งานเครื่องจักร

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560  ที่ผ่านมา รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เกียรติเข้าร่วมรับฟังการสาธิตใช้งานเครื่องจักรสำหรับการใช้ในการเรียนการสอน ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ณ อาคาร 4 ศูนย์โชติเวช โดยเครื่องจักรได้รับการจัดสรรงบประมาณจากทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง “บัณฑิตนักปฏิบัติ” ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการออกแบบ และการใช้เครื่องจักรทางด้านการออกแบบ เพื่อรองรับความต้องการของทางสถานประกอบการ โดยรับชมการสาธิตครื่องจักรจำนวนทั้งสิ้น 3 เครื่อง ดังนี้

  • เครื่องไดคัทกระดาษ
  • เครื่องตัดแบบบรรจุภัณฑ์
  • เครื่องพิมพ์ออฟเซ็ท

ภาพบรรยากาศ