ข่าวสารประชาสัมพันธ์

พิธีลงนามข้อตกลง Memorandum of Agreement

moa

บรรยากาสวันพิธีลงนามข้อตกลง MOA (Memorandum of Agreement) ระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับ คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ในวันที่ 22 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุม คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว

ภาพบรรยากาศ