ข่าวสารประชาสัมพันธ์

พิธีทำบุญคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ประจำปี 2559

%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%8d-59

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดกิจกรรม “พิธีทำบุญคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ประจำปี 2559” ในวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2559 ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 631 – 632 เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีและเตรียมความพร้อม ในการประกอบ พิธีครอบครูช่าง ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559

บรรยากาศ