ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ผ่านเข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย การประกวดออกแบบบ้านผู้สูงอายุ ของการเคหะแห่งชาติ

บ้านผู้สูงอายุ มทร.พระนคร

นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครพระนคร ผ่านเข้ารอบ 20 ทีม สุดท้ายทั้ง 2 ประเภท ของการแข่งขันโครงการ “ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมการออกแบบ บ้านผู้สูงอายุที่ไม่ใช่บ้านผู้สูงอายุ” ซึ่งจัดโดย การเคหะแห่งชาติ จำนวน 7 ทีม ดังนี้

 • 20 ทีมสุดท้าย ประเภทผลงานออกแบบในงบประมาณ 500,000 บาท
  • นายณัฐพล วรวณิชพงศ์ ผลงานชื่อ white house
  • นายมหัทธนะ สกูลเย็น ผลงานชื่อ Jisaw puzzle elderly home
  • นางสาวปรางทิพย์ กระตุฤกษ์ ผลงานชื่อ EMOSENCE
  • นางสาวกนกวรรณ รอดพ้น ผลงานชื่อ old house
 • 20 ทีมสุดท้าย ประเภทผลงานออกแบบในงบประมาณ 1,500,000 บาท
  • ทีม POR-D HOUES ประกอบด้วย นางสาวจุฑามาศ วัฒนศรี ,นางสาวอติภรณ์ สิริภัครรุจิยกุล ,นายอนุวัฒน์ อุดมศักดิ์
  • ทีม Flexible House ประกอบด้วย  นางสาววรารัตน์ ธรรมสอน ,นางสาววิกานดา มูลจิต ,นางสาวกนกวรรณ ศิลา
  • ทีม TRUTH NATURAL : สิงห์หอนตะวันแดง ประกอบด้วย นายจัตรินทร์ สูงสุมาลย์ ,นายปาฏิหาริต์ จำนงคำ ,นายศุภณัฐ รัตตะรังสี