ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประชุมวางแผนงานในการลงพื้นที่ถนนสายวัฒนธรรมไท-ยวน จ.สระบุรี

วางแผน

อาจารย์และนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 2-3 ของสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ร่วมกันประชุมวางแผนงาน ในการลงพื้นที่ถนนสายวัฒนธรรมไท-ยวน จ.สระบุรี เพื่อดำเนินงานด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้แก่ผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อป ของ จ.สระบุรี

ภาพบรรยากาศ