รับสมัครงาน/จัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าถ่ายเอกสารและทำเล่มหลักสูตรโครงการจัดทำหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร มหาบัณฑิต สาขาสหวิทยาการการออกแบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง