รับสมัครงาน/จัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรมโครงการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกและพัฒนาช่องทางการตลาดออนไลน์โดยการประยุกต์ใช้การจัดการทางเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ (ระยะที่ 1-2)