รับสมัครงาน/จัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ โครงการแนะแนวการศึกษาต่อคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง