รับสมัครงาน/จัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเรียน-การสอนสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชั้นปีที่1-3 และสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง