รับสมัครงาน/จัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สั่งซื้อวัสดุสำนักงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ ต.หนองขาว อ.หัวหิน จ.กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง