ข่าวสารประชาสัมพันธ์

บรรยากาศฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562

บรรยากาศบางส่วนจากงานฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ โดยได้รับเกียรติจาก ดร. ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวให้โอวาทแก่บัณฑิตที่สำเสร็จการศึกษา พร้อมทั้งการเตรียมความพร้อมต่าง ๆในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยทางคณะจัดการซ้อมพิธีฯย่อยในส่วนคณะ เมื่อ 1 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา
*** ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19)