ข่าวสารประชาสัมพันธ์

บรรยากาศบางส่วนจาก โครงการปรับพื้นฐานโดยรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ประจำปี 2559

งานติว-59

ภาพกิจกรรมบางส่วนของ โครงการปรับพื้นฐานโดยรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ประจำปี 2559 โดยปีนี้จัดขึ้นติดต่อกันเป็นปีที่ 3 โดยเป็นการถ่ายทอดความรู้จากนักศึกษาปัจจุบันสู่นักศึกษาใหม่ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 16 กรกฏาคม 2559 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ อาคาร 6 และ อาคาร 4 ศูนย์โชติเวช

ภาพบรรยากาศ