ข่าวสารประชาสัมพันธ์

นำชุมชนบ้านถ้ำเสือ ร่วมงานสร้างผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Start-up) ณ ตึกสันติไมตรี

sme

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ นำชุมชนบ้านถ้ำเสือ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การสร้างผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Start-up) ระหว่าง สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กับ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย วันพุธที 25 พฤศจิกายน 2558 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ  โดยได้รับเกียรติจาก ท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา เป็นประธานในพิธี และเยี่ยมชมผลงานวิสาหกิจชุมชนของชุมชนบ้านถ้ำเสือ ที่บูธของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ภาพบรรยากาศ