ข่าวสารประชาสัมพันธ์

นักศึกษาและอาจารย์ได้รับรางวัลในโครงการปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมระดับนิสิตนักศึกษาในงานสถาปนิก ’67

🎉🎉🎉 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและอาจารย์ได้รับรางวัลในโครงการปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมระดับนิสิตนักศึกษาในงานสถาปนิก '67
  • นักศึกษาที่ได้รางวัล ได้แก่ นางสาวศิวปริยา แกล้วทนงค์ นักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
  • โครงการฯ มีอาจารย์นพดล คล้ายวิเศษ เข้าร่วมกิจกรรมและเป็นที่ปรึกษาประจำกลุ่ม โดยกลุ่มดังกล่าวได้รับรางวัลชนะเลิศ

ผลงานโครงการปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมระดับนิสิตนักศึกษา 2567 (ASA Architectural Design Student Workshop 2024) จัดโดยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดแสดงในงานสถาปนิก '67 (ASA EXPO 2024) ในวันที่ 30 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2567 ณ อิมแพค ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ เมืองทองธานี