Uncategorized

ชุมชนศิลปวัฒนธรรมอนุรักษณ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2553

       คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดโครงการชุมชนศิลปวัฒนธรรมอนุรักษณ์สิ่งแวดล้อม ในวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2553 โดยในปีนี้ศึกษาและเยี่ยมชมแหล่งศิลปวัฒนธรรม ณ จังหวัดสิงห์บุรี และ จังหวัดชัยนาท จำนวน 4 สถานที่ คือ
            1. วัดสว่างอารมณ์ (เป็นที่รวบรวมหนังใหญ่และเป็นที่ฝึกเชิดและภาคหนังใหญ่)
            2. ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์วีรชนค่ายบางระจัน
            3. เตาเผาแม่น้ำน้อย
            4. สวนนกชัยนาท
       ซึ่งนักศึกษาและบุคลากรให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
… ภาพบรรยากาศโครงการ …