ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คณะสถาปัตย์(มทร.พระนคร) ร่วมกับ ชุมชนวัดเทวราชฯ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2559

วันเด็ก-59

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (มทร.พระนคร) ร่วมกับ ชุมชนวัดเทวราชฯ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 โดยภายในงานได้มีของรางวัลจากทางคณะ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมนำมาแจกให้กับเด็กในชุมชนเป็นจำนวนมาก

ภาพบรรยากาศ