ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คณะสถาปัตย์(มทร.พระนคร) ร่วมกับ ชุมชนวัดเทวราชฯ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2560

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (มทร.พระนคร) ร่วมกับ ชุมชนวัดเทวราชฯ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 โดยภายในงานได้รับการสนับสนุนของรางวัลจาก ทางคณะ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมนำมาแจกให้กับเด็กในชุมชนเป็นจำนวนมาก
ภาพบรรยากาศ