ข่าวสารประชาสัมพันธ์

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาและประชุมผู้ปกครอง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ประจำปีการศึกษา 2559

13639874_1122050661189139_963465530_o

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาและประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเป็นการชี้แจงรายละเอียดให้กับนักศึกษาใหม่และผู้ปกครองได้ทราบเกี่ยวกับ ระเบียบข้อบังคับ หลักสูตร ระบบการเรียนการสอนและการบริหารกิจกรรมของนักศึกษา ตลอดจนให้ผู้ปกครองได้สอบถามปัญหาที่สงสัย โดยกิจกรรมจัดขึ้นใน วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 (อาคารเรือนปัญญา)

ภาพบรรยากาศ