ข่าวสารประชาสัมพันธ์

กิจกรรมการบรรยาย ให้หัวข้อ “แนวทางการตอบคำถามให้โดนใจผู้สัมภาษณ์งาน และเทคนิคงานด้านการออกแบบ”

งานสหกิจศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดกิจกรรมการบรรยาย ให้หัวข้อ "แนวทางการตอบคำถามให้โดนใจผู้สัมภาษณ์งาน และเทคนิคงานด้านการออกแบบ" โดยได้รับความรู้จากวิทยากรซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ จาก บริษัท K.C.L Trading co., LTD. ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายโคนไอศครีม ชั้นนำของประเทศ โดยมีนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 3 และ ชั้นปีที่ 4 ในรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา เข้าร่วมรับฟัง กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องบัวฉลองขวัญ อาคารโชติเวช