ข่าวประกาศจากทางคณะ

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2564

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2564
🎓 วันฝึกซ้อมย่อยคณะ : วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องบัวฉลองขวัญ อาคารโชติเวช ศูนย์โชติเวช
🎓 วันฝึกซ้อมย่อย : วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารมงคลอาภา มทร.พระนคร (ศูนย์)
🎓 วันฝึกซ้อมใหญ่ : วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
🎓 วันรับพระราชทานปริญญาบัตร : วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี