Uncategorized

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2552

ฝึกซ้อมย่อยคณะ วันพุธที่ 10 พฤจิกายน 2553 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป
รายชื่อและที่นั่งในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
กำหนดการ
ประกาศพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 24 ประจำปีการศึกษา 2552 
กำหนดการฝึกซ้อมย่อยของคณะ การฝึกซ้อมย่อยรวม และการฝึกซ้อมใหญ่ (แก้ไขล่าสุด)