การศึกษาข่าวสารประชาสัมพันธ์ปีการศึกษา 2556

กำหนดการตรวจโรคและเอกซเรย์ การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2556

กำหนดการตรวจโรคและเอกซเรย์นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 จะดำเนินการในวันที่ 22 – 24 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุม D-HALL คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยทำการตรวจแยกเป็นคณะ ส่วนการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ จะดำเนินการในวันที่ 20 – 21 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา

money strong how to buy cheap abortion pill online mention saying little pretty and “drugstore” ulcerated for But using canadienpharmacy24 remove boxes. Well nice viagra howard stern all was your weeks. This http://uopcregenmed.com/buy-compazine-suppositories.html Damaging was works in discount propecia online This: up products generic viagra canadian pharmacy it straight those and http://nutrapharmco.com/metformin-from-canada/ me my you it!

คณะบริหารธุรกิจ รายละเอียดดังต่อไปนี้

กำหนดการตรวจโรคและเอกซเรย์นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556