พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายนามบัณฑิต โทร.02-665-3777 ต่อ 6306 สอบถามกำหนดการซ้อม, การแต่งกาย โทร.02-665-3777 ต่อ 6408 ประกาศพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560 (อยู่ระหว่างดำเนินการ) กำหนดการซ้อมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รายนามบัณฑิตเรียงลำดัลการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2560 [อัพเดทคำนำหน้า 4 ก.ค.61 เพิ่มอาจารย์กำกับแถว] ผังที่นั่งบัณฑิต  

ตรวจสอบรายชื่อและกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศ เรื่องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่29 ปีการศึกษา2557 รายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่29 ปีการศึกษา2557 กำหนดการ ตารางการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557

ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบกลาง ( Admission ) ปี 2556

ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบกลาง ( Admission ) ปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กําหนดการ วัน / เดือน / ปี สอบสัมภาษณ์ ณ คณะที่สมัครสอบเข้าศึกษาต่อ 16 พฤษภาคม 2556 ประกาศผลสอบคัดเลือกขั้นสุดท้าย 20 พฤษภาคม 2556 ขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่ ณ ห้องประชุม D Hall ศูนย์เทเวศร์ Continue Reading →