ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 3/2561

Posted Leave a commentPosted in รับสมัครงาน/จัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 3/2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกิจกรรมสาธิตวิชาชีพ โครงการ 14 ปี RMUTP Goes DigitaL Goes Green โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted Leave a commentPosted in รับสมัครงาน/จัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกิจกรรมสาธิตวิชาชีพ โครงการ 14 ปี […]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเวทีกลางและจอ LED โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted Leave a commentPosted in รับสมัครงาน/จัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเวทีกลางและจอ LED โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted Leave a commentPosted in รับสมัครงาน/จัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจัดนิทรรศการทางวิชาการ โครงการวันสถาปนา ฯ

Posted Leave a commentPosted in รับสมัครงาน/จัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจัดนิทรรศการทางวิชาการ โครงการวันสถาปนา ฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบูธจัดนิทรรศการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted Leave a commentPosted in รับสมัครงาน/จัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบูธจัดนิทรรศการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างตำแหน่ง อาจารย์ ประจำสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และสาขาวิชาสถาปัตยกรรม

Posted Leave a commentPosted in รับสมัครงาน/จัดซื้อ/จัดจ้าง

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างตำแหน่ง อาจารย์ ประจำสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และสาขาวิชาสถาปัตยกรรม

ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 3/2561 ปฏิบัติงานด้านงานการบริการวิชาการแก่สังคม

Posted Leave a commentPosted in รับสมัครงาน/จัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 3/2561 ปฏิบัติงานด้านงานการบริการวิชาการแก่สังคม

ประกาศงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง วัสดุการเรียน-การสอน (ปากกา Copic) จำนวน 3 รายการ

Posted Leave a commentPosted in รับสมัครงาน/จัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง วัสดุการเรียน-การสอน (ปากกา Copic) จำนวน […]