รับสมัครเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สังกัดคณะสถาปัตยฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

Posted Leave a commentPosted in กำหนดการและข่าวประกาศ, รับสมัครงาน/จัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สังกัดคณะสถาปัตยฯ ครั้งที่ […]

รับสมัครเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะสถาปัตยฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

Posted Leave a commentPosted in กำหนดการและข่าวประกาศ, รับสมัครงาน/จัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะสถาปัตยฯ ครั้งที่ […]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องทำลายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted Leave a commentPosted in รับสมัครงาน/จัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องทำลายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการเรียนสาขาบรรจุภัณฑ์ โดยวิธีเจาะจงเฉพาะ

Posted Leave a commentPosted in รับสมัครงาน/จัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการเรียนสาขาบรรจุภัณฑ์ โดยวิธีเจาะจงเฉพาะ