กำหนดการสอบรอบ TCAS62 ทั้ง 5 รอบ ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

Posted Leave a commentPosted in ข่าวประกาศจากทางคณะ

*** การสอบรอบ TCAS62 สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี *** […]

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส.

Posted Leave a commentPosted in ข่าวประกาศจากทางคณะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 […]