(ประกาศ) แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ) ครั้งที่ 4 /2561

Posted Posted in รับสมัครงาน/จัดซื้อ/จัดจ้าง

(ประกาศ) แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ) ครั้งที่ 4 /2561