คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ รับสมัครนักศึกษา รอบ TCAS 2 Quota ( วุฒิ ม.6 )

Posted Posted in ข่าวประกาศจากทางคณะ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 […]

ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562 และ ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2563

Posted Posted in ข่าวประกาศจากทางคณะ

ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (*) ครั้งที่ 34 […]

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562 และครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2563

Posted Posted in ข่าวประกาศจากทางคณะ

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร ครั้งที่ 34 […]

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ดร.คมเขต เพ็ชรรัตน์ ในโอกาสเป็น ‘รองประธานที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ปอมท. ชุดที่ 44 คนที่ 2″

Posted Posted in ข่าวประกาศจากทางคณะ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ดร.คมเขต เพ็ชรรัตน์ […]

ข่าวดีหลักสูตรใหม่ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เปิดรับวุฒิ ปวช. ในการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

Posted Posted in ข่าวประกาศจากทางคณะ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 […]

เปิดรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 รอบ TCAS 1 : Portfolio (วุฒิม.6) และ รอบโควตา 1 (วุฒิปวช. ปวส.)

Posted Posted in ข่าวประกาศจากทางคณะ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 […]

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ผ่านการรับรองปริญญาในการประกอบวิชาชีพควบคุม

Posted Posted in ข่าวประกาศจากทางคณะ

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ผ่านการรับรองปริญญาในการประกอบวิชาชีพควบคุม อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในประกาศ