ตารางเรียน นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เทอม 2/2566

Posted Posted in ข่าวประกาศจากทางคณะ

ตารางเรียนนักศึกษา สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตารางเรียนนักศึกษา สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ ตารางเรียนนักศึกษา […]

ยกระดับมาตรฐานการเรียนออกแบบด้วยระบบ BIM Technology เพิ่มความเชื่อมั่นในหลักสูตร

Posted Posted in ข่าวประกาศจากทางคณะ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร มุ่งสร้างบัณฑิตให้มีคุณภาพ ยกระดับมาตรฐานการเรียนออกแบบด้วยระบบ BIM Technology […]

ร่วมรณรงค์ งดรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

Posted Posted in ข่าวประกาศจากทางคณะ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร ร่วมรณรงค์ งดรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No […]

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

Posted Posted in ข่าวประกาศจากทางคณะ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 […]

เปิดรับบทความ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 เพื่อตีพิมพ์ในวารสารของเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2566

Posted Posted in ข่าวประกาศจากทางคณะ

ขอเชิญร่วมส่งบทความ”CALL FOR PAPER “วารสารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร […]

รายละเอียดการเปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

Posted Posted in ข่าวประกาศจากทางคณะ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 […]