ข่าวประกาศจากทางคณะ

เปิดตัว “ วารสารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร “

เปิดตัว “วารสารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร : Journal of the Faculty of Architecture and Design RMUTP” อย่างเป็นทางการ
🎉🎉🎉🎉🎉💪💪❤️ #ขอเปิดรับบทความวิจัย #บทความวิชาการ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าเว็บไซต์เพื่อขอส่งบทความ #ได้ที่ https://jfad.arch.rmutp.ac.th หรือส่ง #ได้ที่ E-mail. jfad.arch@rmutp.ac.th
ติดต่อสอบถามได้ที่ #เบอร์โทร. 086 8815608, 0813763717 หรือ ทาง Inbox ข้อความ ทาง Facebook คณะ