รับสมัครงาน/จัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะพการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรินเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง