รับสมัครงาน/จัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าเอกสารฝึกอบรมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ ต.หนองขาว อ.หัวหิน จ.กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง