รับสมัครงาน/จัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ ตำบลหนองขาว จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง