รับสมัครงาน/จัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ ตำบลหนองขาว จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง