รับสมัครงาน/จัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์โอทอปเพื่อใช้ในการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ ตำบลบางงาม จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง