รับสมัครงาน/จัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่อน้ำและเปลี่ยนก๊อกน้ำห้องน้ำนักศึกษาและห้องน้ำอาจารย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง