รับสมัครงาน/จัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ผ้าสักหลาดสำหรับเครื่องตัดแบบบรรจุภัณฑ์